Contacto: · ris3.gain@xunta.gal
Sociedade

Sociedade

Asociacións, agrupacións de pacientes, colectivos profesionais, e a cidadanía en xeral.

O cuarto grupo da hélice é o máis diversificado de todos. Nel englóbase a toda a sociedade en xeral, tanto a nivel individual como asociativo. Nesta categorización teñen cabida todas e cada unha das particularidades da nosa sociedade común, segmentadas por variables xeográficas, de xénero, idade ou profesión, entre outras. Ademais, é o lugar onde todas aquelas iniciativas colectivas ou de representación sectoriais poden aportar a súa visión sobre o futuro de Galicia. Da alta participación deste cuarto bloque dependerá en gran medida a visión xeral da estratexia, xa que cada opinión conta.

  • Data Decembro 10, 2014
  • Tags cuádrupla hélice

Proxectos Relacionados