Contacto: · ris3.gain@xunta.gal

Privacidade

Titular do Ficheiro

O titular legal desta páxina web e xa que logo dos ficheiros con datos de carácter persoal nos que se incluirán os datos recolleitos e tratados desde esta páxina web é a AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, con domicilio de contacto sito en Rúa Airas Nunes S/N, 15702 Santiago de Compostela, teléfono 981 541 099 e enderezo electrónico gain@xunta.es

Datos Recolleitos

Pódese visitar a páxina web http://gain.xunta.es sen necesidade de facilitar ningún dato de carácter persoal, no entanto existen diversas opcións de rexistro ou formularios de contacto onde se recollen datos de carácter persoal.

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN unicamente recolle os datos persoais que resultan necesarios para xestionar a súa conta de usuario e a inclusión nos nosos directorios públicos de axentes de innovación. Ademais, a información recolleita utilízase para manterlle informado sobre as noticias e novidades relacionadas coa innovación que se publican na nosa páxina web.

A información solicitada nos nosos formularios de recollida de datos que resulte obrigatoria, estará marcada co símbolo *. Si non proporciona de forma correcta esta información non quedará rexistrada de forma válida na nosa páxina web.

Así mesmo, informámoslle que incluiremos nos nosos ficheiros calquera información adicional que nos proporcione a través dos formularios de contacto, información ou suxestións.

Utilización e finalidade dos datos recolleitos

En http://gain.xunta.es recóllense datos de carácter persoal coas seguintes finalidades:

  1. Envío de información: A información introducida nos formularios de contacto empregarase ademais, para manterlle informado sobre as noticias e novidades relacionadas coa innovación que se publican na nosa páxina web. Esta información envíase por vía postal e/ou electrónica. Os usuarios que non desexan recibir este tipo de información poden comunicalo marcando a opción “Non desexo recibir información da AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN” que figura no formulario de alta, ou remitirnos un correo electrónico a gain@xunta.es.

Emprego de Cookies

A nosa páxina web utiliza dispositivos de implantación de cookies que lle permitirán identificarche de forma automática e facilitaranos a obtención de información sobre os hábitos de visitas e comportamento dentro de nosa web, isto axudaranos a mellorar a nosa páxina web. No entanto, se non desexa que estes arquivos instálense no seu equipo, pode bloquealos nas opcións destinadas a cookies que atopará no seu navegador de internet.

Revelación de datos persoais a terceiros.

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN, non ten previsto revelar os seus datos persoais máis aló dos casos nos que unha Lei obríguenos (administracións públicas, autoridades administrativas ou xudiciais…etc) ou daqueles que resulten públicos para o resto de usuarios da páxina web.

Seguridade

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN emprega tecnoloxías axeitadas ao estado da técnica actual, para protexer os seus datos e informacións persoais, así a nosa páxina web almacénase en servidores seguros protexidos contra os tipos de ataques máis habituais. No entanto, debemos recordarlle que non existe a tecnoloxía invulnerable e que xa que logo debe poñer os medios que estean ao seu alcance para manter o nivel de seguridade dos seus datos, especialmente recomendámoslle que utilice contrasinais robustas para o acceso á súa conta de usuario, con polo menos 8 caracteres que alternen cifras, letras, maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. Recomendámoslle ademais que modifique a súa clave con periodicidade (polo menos unha vez ao ano) e que ante calquera sospeita de que un terceiro poida coñecela, proceda á súa inmediata modificación.

Exercicio de Dereitos

Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición ou rectificación, personalmente nas nosas oficinas sitas en Rúa Airas Nunes S/N, 15702 Santiago de Compostela ou mediante comunicación escrita, acompañada de copia do seu documento nacional de identidade, dirixida á dirección de correo electrónico gain@xunta.es ou á nosa dirección postal indicada anteriormente.

Se ten calquera dúbida sobre a forma de exercer estes dereitos pode dirixirse á páxina web da Axencia Española de Protección de Datos www.agpd.es, ou ao noso correo de atención ao usuario gain@xunta.es.

Cambios nos termos desta política de privacidade

Esta política de privacidade é de data 17/05/2012 e calquera modificación dos seus termos será comunicada aos usuarios.