Contacto: · ris3.gain@xunta.gal

GOBERNANZA

Implementación efectiva das Estratexias de Especialización Intelixente
A elaboración da RIS3 Galicia estase a levar a cabo cun enfoque de gobernanza participativa. Neste sistema implicamos aos axentes do ecosistema de I+D+i para descubrir e identificar de maneira conxunta as actividades, sectores e tecnoloxías capaces de xerar oportunidades e cambios estruturais para Galicia.
Este proceso realizouse cun enfoque inclusivo, coa participación activa, colectiva e continua dos diferentes axentes: tecido empresarial, sector público, centros xeradores de coñecemento e cidadanía.

A Xunta de Galicia convidou a participar neste proceso a clústeres e empresas, investigadores, centros de investigación, universidades, centros tecnolóxicos, público de interese, asociacións de consumidores, ONGs e outros axentes, así como á cidadanía a través de diferentes formatos.